Institut Vall d’Hebron (Barcelona)

Codi centre: 08052700

Tipus: Públic

Telefon: 932125004

Direcció: Pg. de la Vall d'Hebron, 93-95, 08035 (Barcelona)