Institut Trinitat Nova (Barcelona)

Codi centre: 08075670

Tipus: Públic

Telefon: 933592500

Direcció: C. Pedrosa, 2, 08033