Institut Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet)

Codi centre: 08034001

Tipus: Públic

Telefon: 933869004

Direcció: C. Circumval.lació, 45-47, 08923