Institut Puig-Reig

Codi centre: 08052207

Tipus: Públic

Telefon: 93 829 0240

Direcció: Avinguda 1 d'octubre, 3 (abans Passeig Riera de la Sala), 08175