Institut Obert de Catalunya-IOC (Barcelona)

Codi centre: 08045203

Tipus: Públic

Telefon: 933476100

Direcció: Av. Paral·lel, 71-73, 08004