Institut Miquel Tarradell (Barcelona)

Codi centre: 08052581

Tipus: Públic

Telefon: 934412380

Direcció: C. dels Àngels, 1 bis, 08001