Institut Milà i Fontanals (Igualada)

Codi centre: 08019654

Tipus: Públic

Telefon: 938055750

Direcció: Avinguda Emili Vallès, 4, 08700