Institut Ferran Tallada (Barcelona)

Codi centre: 08014115

Tipus: Públic

Telefon: 933577614

Direcció: C. Gran Vista, 54, 08032