Institut Escola La Mina (Sant Adrià de Besòs)

Codi centre: 08075384

Tipus: Públic

Telefon: 934626823

Direcció: Rbla. de la Mina, 36, 08930