Institut de Nàutica de Barcelona (Barcelona)

Codi centre: 8074847

Tipus: Públic

Telefon: 938846074

Direcció: C. Escar, 6-8 (Consorci El Far), 08039