Institut de Lliçà (Llicà d’Amunt)

Codi centre: 08052955

Tipus: Públic

Telefon: 93 841 66 25

Direcció: Av. dels Països Catalans, 26, 08186