Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes (Castellar del Vallès)

Codi centre: 08076649

Tipus: Públic

Telefon: 937143819

Direcció: c. Anoia, 2C, 08211