Institut Bonanova (Barcelona)

Codi centre: 08035039

Tipus: Públic

Telefon: 932540497

Direcció: Pg. Circumval·lació, 8, 08003