Institut Barres i Ones (Badalona)

Codi centre: 08044995

Tipus: Públic

Telefon: 933874404

Direcció: ctra. Antiga de València, 95, 08913