IFP – Innovació en Formació Professional (Barcelona)

Codi centre: 08074951

Tipus: Privat

Telefon: 932812360

Direcció: Carrer de Llança, 51, 08015 (Barcelona)