Fundació Adsis (Barcelona)

Codi centre: 08960224

Tipus: Privat

Telefon: 932955727

Direcció: C. Lugo, 59-61, 08032