Escola Tècnico Professional Xavier (Barcelona)

Codi centre: 08031927

Tipus: Concertat

Telefon: 933191700

Direcció: Av. Francesc Cambó, 12, 08003 (Barceona)