Escola Pia de Sarrià-Calassanç (Barcelona)

Codi centre: 08004286

Tipus: Privat

Telefon: 932120908

Direcció: C. Immaculada, 25-35, 08017