Escola Pia Balmes (Barcelona)

Codi centre: 08011941

Tipus: Concertat

Telefon: 932178612

Direcció: C. de Balmes, 208, 08006