EA Escola Massana (Barcelona)

Codi centre: 08038533

Tipus: Públic

Telefon: 934422000

Direcció: C. Hospital, 56, 08001