Escola Lexia (Barcelona)

Codi centre: 08003774

Tipus: Concertat

Telefon: 934170739

Direcció: C. Gomis, 102-104, 08023