EFTE Catalana de Montjuïc (Barcelona)

Codi centre: 08066681

Tipus: Públic

Telefon: 934255445

Direcció: Av. de l'Estadi, s/n, 08038