EA Edra (Rubí)

Codi centre: 08044041

Tipus: Públic

Telefon: 935887702

Direcció: C. Joaquim Blume, 28, 08191