EA de Manresa

Codi centre: 08042196

Tipus: Públic

Telefon: 938726369

Direcció: Ctra. de Vic, 16/C. Infants, 2-6, 08243