EA de la Garriga (La Garriga)

Codi centre: 08046475

Tipus: Públic

Telefon: 938605990

Direcció: Plaça de l'església, 2, 08530