CEV – Centre de Comunicació Imatge i So (Barcelona)

Codi centre: 08073569

Tipus: Privat

Telefon: 931762343

Direcció: C. Alpens, 19, 08014