Centre d’Estudis Catalunya (Barcelona)

Codi centre: 08036871

Tipus: Concertat

Telefon: 933182436

Direcció: C. Jovellanos, 6, 08001