Centre Català Comercial (Barcelona)

Codi centre: 08033638

Tipus: Concertat

Telefon: 933525658

Direcció: C. Escòcia, 130, 08016