CEE Pont del Dragó (Barcelona)

Codi centre: 08042585

Tipus: Públic

Telefon: 932430983

Direcció: C. Sagrera, 179, 08027