CEE Maregassa (Badalona)

Codi centre: 08960276

Tipus: Públic

Telefon: 933977850

Direcció: C. Sant Lluc, 105-107 (Ap. Correus 589), 08918