Abat Oliba Spínola (Barcelona)

Codi centre: 08010641

Tipus: Privat

Telefon: 934565381

Direcció: Av. Mare de Déu de Montserrat, 86-98, 08024