Tècnic/a superior en Integració Social
2000 h | 2 CURSOS ACADÈMICS
Codi: SCC0
Serveis socioculturals i a la comunitat
Què estudiaràs?

Context de la intervenció social. Inserció sociolaboral. Atenció a les unitats de convivència. Mediació comunitària. Recolzament a la intervenció educativa. Promoció de l’autonomia personal. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. Metodologia de la intervenció social. Primers auxilis. Habilitats socials. Projecte d’integració social. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball.

De què treballaràs?

Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social. Educador/a d’equipaments residencials de diferent tipus. Educador/a de persones amb discapacitat. Treballador/a familiar. Educador/a d’educació familiar. Auxiliar de tutela. Monitor/a de centres oberts. Tècnic/a d’integració social. Especialista de recolzament educatiu. Educador/a d’educació especial. Tècnic/a educador/a. Tècnic especialista I (Integrador social). Tècnic especialista II (Educatiu). Monitor/a de persones amb discapacitat. Tècnic/a de mobilitat bàsica. Tècnic/a d’inserció ocupacional. Mediador/a ocupacional i/o laboral. Dinamitzador/a ocupacional i/o laboral. Educador/a de base. Mediador/a comunitari/a. Mediador/a intercultural. Mediador/a vecinal i comunitari. Preparador/a laboral. Tècnic/a en treball amb recolzament. Tècnic/a d’acompanyament laboral. Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

On es pot estudiar?