Tècnic/a en Jardineria i floristeria
2000 h | 2 CURSOS ACADÈMICS
Codi: AR50
Agrària
Què estudiaràs?

Fonaments agronòmics. Taller i equips de tracció. Infraestructures i instal·lacions agrícoles. Principis de sanitat vegetal. Control fitosanitari. Implantació de jardins izones verdes. Manteniment i millora de jardins i zones verdes. Producció de plantes i gleves en viver. Composicions florals i amb plantes. Establiments de floristeria. Tècniques de venda en jardineria i floristeria. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Anglès tècnic. Síntesi. Formació en centres de treball.

De què treballaràs?

Jardiner/a. Encarregat/da del manteniment de platges. Formador/a de cursos de formació per a l'ocupació. Jardiner/a ecològic/a. Florista. Tècnic/a de viver de planta ornamental. Tècnic/a de manteniment de jardins, gespes, etc.

On es pot estudiar?