Tčcnic/a superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
2000 h | 2 CURSOS ACADČMICS
Codi: ICC0
Informātica i comunicacions
Quč estudiarās?

Sistemes informātics. Bases de dades. Programaciķ. Llenguatges de marques i sistemes de gestiķ informātica. Entorns de desenvolupament. Desenvolupament web d'entorn client. Desenvolupament web d'entorn servidor. Desplegament d'aplicacions web. Disseny d'interfaces web. Projecte de desenvolupament d'aplicacions web. Formaciķ i orientaciķ laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formaciķ en centres de treball.

De quč treballarās?

Programador/a web. Programador/a multimčdia. Desenvolupador/a d'aplicacions en entorns web.

On es pot estudiar?