Tècnic/a superior en Mecatrònica Industrial
2000 h | 2 CURSOS ACADÈMICS
Codi: IMC0
Instal·lació i manteniment
Què estudiaràs?

Sistemes mecànics. Sistemes hidràulics i pneumàtics. Sistemes elèctrics i electrònics. Elements de màquines. Processos de fabricació. Representació gràfica de sistemes mecatrònics. Configuració de sistemes mecatrònics. Processos i gestió de manteniment i qualitat. Integració de sistemes. Simulació de sistemes mecatrònics. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora.

De què treballaràs?

Tècnic/a en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials. Cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de maquinària i equips industrials. Cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials.

On es pot estudiar?