ELS TÍTOLS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL S'ORDENEN EN
FAMÍLIES PROFESSIONALS
I S'ORGANITZEN EN CICLES
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
I CICLES FORMATIUS DE GRAU
SUPERIOR.

Accés a l'FP


  Es pot accedir a l'FP a través de moltes vies:
 • Amb estudis previs
 • Sense una titulació específica
 • Si estàs a l'atur o treballant i vols millorar la teva qualificació professional

L'accés, per tant, és molt flexible i s'adapta a situacions molt variades. De ben segur que hi trobaràs la teva...


Estudis

Quins tipus d'estudis ofereix l'FP?

Els estudis d'FP es poden cursar en centres públics, centres privats concertats i centres privats.

  S'estructuren de la manera següent:
 • ENSENYAMENTS INICIALS
 • ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
 • ENSENYAMENTS D'ESPORTS
 • PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
ENSENYAMENTS INICIALS
Cicles de grau mitjà:

La formació teoricopràctica rebuda s'encamina al compliment de funcions, a l'elaboració, execució i realització de tasques concretes en un camp professional.

Cicles de grau superior:

La formació teoricopràctica rebuda s'encamina a l'organització, coordinació, planificació, control i supervisió de tasques d'un camp professional. A Europa aquest nivell de formació es considera de tipus superior.

Pots accedir als estudis d'un cicle de grau mitjà:

 • Amb el títol de graduat en ESO.
 • Amb el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Havent superat el curs específic d'accés al grau mitjà (CAM).
 • Havent superat el segon curs del BUP.
 • Tenint altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Havent superat els mòduls obligatoris d'un PQPI o PFI.
 • Havent superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenint un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Pots accedir als estudis d'un cicle de grau superior:

 • Amb el títol de batxillerat.
 • Amb el títol de tècnic/a superior o especialista.
 • Amb el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle que es vol cursar.
 • Havent superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Havent superat el COU o el preuniversitari.
 • Havent superat el curs d'accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Tenint qualsevol titulació universitària o equivalent.
 • Havent superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

I també, sense cap d'aquestes titulacions o estudis:

 • Superant la prova d'accés anual, en la qual podràs participar si tens com a mínim 17 anys o els fas dins del mateix any natural en que es fa la prova.

I també, sense cap d'aquestes titulacions o estudis:

 • Superant la prova d'accés anual, en la qual podràs participar si tens com a mínim 19 anys o els fas dins el mateix any natural en que es fa la prova o tens 18 anys i el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual vols accedir.

Calendari

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Termini per presentar sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2017
 • Termini per presentar documentació: fins al 26 de maig de 2017
 • Per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles de grau mitjà el període de presentació de sol·licituds és del 3 al 7 de juliol de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 • Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 19 de juny de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017
 • Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017
 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2017
 • Finalitzada la matrícula i tancada la llista d'espera, el 4 de setembre de 2017 el Departament d'Ensenyament dels centres i cicles amb places vacants.

  S'obre un segon període d'admissió en què només poden participar:

  - les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
  - les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

  Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

  L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017
 • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2017-2018
 • En aquest segon període, els centres assignen les places segons l'ordre següent:

  1. persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, complien els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al·legada,

  2. persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO.

  En cas d'empat, per ordenar les sol·licituds s'utilitza la qualificació global de l'ESO o dels estudis o prova que dona dret a l'accés. Si persisteix l'empat, l'ordre es determina per sorteig.

Calendari

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2017
 • Termini per presentar la documentació: fins al 2 de juny de 2017
 • Per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles de grau superior el període de presentació de sol·licituds és del 3 al 7 de juliol de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017
 • Termini per presentar el certificat de la qualificació del batxillerat o del grau mitjà (si s'han finalitzat els estudis el mes de juny): fins al 26 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017
 • Llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 12 de juliol de 2017
 • Termini per fer la matrícula: del 13 al 20 de juliol de 2017

Més informació sobre la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior al següent enllaç

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

Com el seu nom indica, aquests estudis s'orienten a la capacitació de l'alumnat envers disciplines artístiques per mitjà de diverses modalitats d'ensenyament:

 • Els cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny.
 • Els ensenyaments professionals i superiors de música.
 • Els ensenyaments professionals i superiors de dansa.
 • Els ensenyaments superiors de disseny.
 • Els ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 • Els ensenyaments superiors d'art dramàtic (teatre).

Pots accedir als estudis d'un cicle de grau superior:

 • Amb el títol de batxillerat, modalitat d'arts.
 • Amb el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny.
 • Amb el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
 • Amb el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.

I també, sense cap d'aquestes titulacions o estudis:

 • Superant la prova d'accés anual, en la qual podràs participar si tens com a mínim 19 anys o els fas dins el mateix any natural en que es fa la prova o tens 18 anys i el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Més informació a:  següent enllaç

ENSENYAMENTS D'ESPORTS

Per accedir als ensenyaments d'esports de grau mitjà cal tenir:

 • El títol de graduat /da en ESO (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic d'accés a grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en que es fa la prova.
 • Superar una prova específica.

Per accedir als ensenyaments superiors cal tenir:

 • El títol de tècnic en la modalitat esportiva corresponent i
 • Tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau superior o una prova general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en que es fa la prova).

Calendari Arts plàstiques i disseny (grau mitjà)

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 16 al 24 de maig de 2017
 • Termini per presentar la documentació: fins al 26 de maig de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017

Matrícula

 • Termini per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol de 2017

Calendari Arts plàstiques i disseny (grau superior)

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017.
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2017
 • Termini per presentar la documentació: fins al 2 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017
 • Llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 12 de juliol de 2017

Calendari

Períodes de preinscripció i matrícula

Primer

Els centres fan públic el calendari abans del 9 de maig de 2017.

Presentació de sol·licituds: del 16 al 29 de maig de 2017.

El procés s'ha d'haver completat abans del 8 de setembre de 2017.

Segon

Els centres fan públic el calendari abans del 8 de setembre de 2017. El procés no es pot iniciar abans d'aquesta data, inclou un període de presentació de sol·licituds d'un mínim de 15 dies i s'ha d'haver completat abans del 25 d'octubre de 2017.

Tercer

Els centres fan públic el calendari del procés abans de l'11 de desembre de 2017. El procés no es pot iniciar abans d'aquesta data, inclou un període de presentació de sol·licituds d'un mínim de 15 dies i s'ha d'haver completat abans del 22 de febrer de 2018.

Quart

Els centres fan públic el calendari abans del 28 de febrer de 2018. El procés no es pot iniciar abans d'aquesta data, inclou un període de presentació de sol·licituds d'un mínim de 15 dies i s'ha d'haver completat abans del 16 d'abril de 2018.

 • l'oferta de places,
 • el període de presentació de sol·licituds,
 • la data, l'hora i el lloc del sorteig per obtenir el número de desempat,
 • la data de publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional,
 • el termini de reclamacions,
 • la data de publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva,
 • la data de publicació de la llista d'alumnes admesos i
 • el període de matrícula.

Matrícula

 • Termini per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 13 al 20 de juliol de 2017

Calendari Ensenyaments professionals de música i dansa

  Període per presentar la sol·licitud: del 23 de març al 7 d'abril de 2017.

  Abans de la data de la prova d'accés, cada centre publica al seu tauler d'anuncis:

 • l'oferta de places per curs i especialitat,
 • la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat,
 • les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional,
 • el termini per presentar reclamacions,
 • la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i,
 • com a màxim el 12 de juny de 2017, la llista d'alumnes admesos del primer curs dels ensenyaments professionals.
 • Període de matrícula: del 26 de juny al 30 de juny de 2017.

Calendari Ensenyaments artístics superiors

  Cada centre que imparteix algun d'aquests ensenyaments publica al seu tauler d'anuncis i al seu web, no més tard del 29 de març de 2017 el calendari d'actuacions, inclosa, quan escaigui, la convocatòria de setembre. Els calendaris han d'informar del següent:
 • l'oferta de places,
 • el període de presentació de sol·licituds,
 • la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat,
 • la data de publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional,
 • el termini per presentar reclamacions,
 • la data de publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva,
 • la data de publicació de la llista d'admesos i
 • el període de matrícula.
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
(SI NO TENS EL GRADUAT ESCOLAR)

Aquest programes, ofereixen als joves que no obtinguin l'ESO, desocupats, i d'entre 16 i 21 anys, una segona oportunitat que els permeti reincorporar-se al sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional, evitant l'abandonament prematur, i que alhora els permeti l'assoliment de competències professionals d'una qualificació de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals.

Calendari

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 15 al 26 de maig de 2017
 • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 15 de maig al 5 de juny de 2017, segons la convocatòria individual feta pel centre
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 6 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 7 de juny de 2017 (11 h, Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021)
 • Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 3 de juliol de 2017
 • Període de matrícula: de l'1 al 8 de setembre de 2017
Com accedir
ALTRES PROGRAMES

Acredita't

Aquest servei està destinat a millorar la formació contínua i reconèixer els aprenentatges assolits a través de l'experiència laboral per adaptar les competències professionals als nous requeriments de qualificació.