Tècnic o tècnica superior en Administració i Finances, perfil professional Gestor d’Assegurances

Codi: CFPS AGB1

Família professional: Administració i gestió

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers d'una  empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental. Aquesta competència és veu complementada amb formació específica del sector de les assegurances. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics
Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats   La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: - Assistent/a del cap de producte - Tècnic/a de màrqueting - Tècnic/a en publicitat - Tècnic/a en relacions públiques - Organitzador/a d'esdeveniments de màrqueting i comunicació - Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat - Controlador/a d’emissió en mitjans de comunicació - Tècnic/a en estudis de mercat i opinió pública - Tècnic/a en treballs de camp - Inspector/a d'enquestadors - Agent d'enquestes i censos - Codificador/a de dades per a investigacions de mercats - Responsable de promocions punt de venda - Especialista en implantació d'espais comercials - Especialista en promoció i comercialització de recursos enoturístics