Tècnic/a superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat

Codi: CFPS ICA1

Família professional: Informàtica i comunicacions

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent. D’altra banda, aquest cicle formatiu, orientat a la ciberseguretat, permet formar un professional per ser capaç d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats, reconeixent-ne l'origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat. La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: ­    tècnic o tècnica en administració de sistemes, ­    responsable d’informàtica, ­    tècnic o tècnica en serveis d’Internet, ­    tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica, ­    personal de suport tècnic, ­    tècnic o tècnica en teleassistència, ­    tècnic o tècnica en administració de bases de dades, ­    tècnic o tècnica en xarxes, ­    supervisor o supervisora de sistemes, ­    tècnic o tècnica en serveis de comunicacions, ­    tècnic o tècnica en entorns web.