Tècnic/a superior Salvament i socorrisme

Codi: SSA0

Família professional: Salvament i socorrisme

Duració: 875H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per programar, dirigir i coordinar l'entrenament esportiu de socorristes i equips de socorristes en competicions de nivell mitjà i alt; coordinar els recursos humans i materials en l'activitat de salvament i socorrisme, i dirigir escoles de salvament i socorrisme. Tenen una durada de 875 hores, distribuïdes en un curs acadèmic.
Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral com a:
  • entrenador d'alt nivell  de salvament i socorrisme
  • director tècnic o directora tècnica
  • director o directora de competicions d'alt nivell i de nivell mitjà
  • director o directora d'escoles esportives
  • coordinador o coordinadora d'equips de rescat i socorrisme
  • coordinador o coordinadora d'unitats d'intervenció aquàtica
  • coordinador o coordinadora de socorrisme en esdeveniments i competicions esportives en el medi aquàtic