Tècnic/a superior en Vitivinicultura

Codi: CFPS IAA0

Família professional: Indústries alimentàries

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per gestionar la secció vitivinícola de la indústria alimentària, mitjançant la programació, preparació i supervisió dels recursos disponibles i els treballs necessaris per complir els plans de producció, qualitat i protecció ambiental.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica vitivinícola;
  • encarregat o encarregada de procés de destil·lació i rectificació;
  • encarregat o encarregada de recepció de mostos frescos i sulfitació;
  • supervisor o supervisora de columnes de destil·lació i concentració;
  • encarregat o encarregada de la línia d'envasament de destil·lats, concentrats i vinagres;
  • encarregat o encarregada de l'envelliment i la criança de destil·lats i vinagres, i
  • tècnic o tècnica en anàlisi sensorial.