Tècnic/a superior en Vestuari a Mida i per a Espectacles

Codi: CFPS TXB0

Família professional: Tèxtil, confecció i pell

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Buscar informació i documentar els canvis en la silueta, usos i costums de l'indumentària. Gestionar recursos per a la realització de vestuari a mida. Desenvolupar el modelatge de prendes sobre maniquí. Crear patrons de prendes per a vestuari a mida. Supervisar i realitzar els procesos de tall, confecció, proves i acabats de vestuari a mida. Atendre al client en els serveis de realització de vestuari a mida.
Modelista-patronista de peces de vestir. Sastre/ssa a mida. Sastre/ssa de vestuari de l'espectacle. Modista.