Tècnic/a superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics

Codi: CFPS EED0

Família professional: Electricitat i electrònica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions tals com a xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes telemàtics, de producció audiovisual i de transmissió, a partir de la documentació tècnica, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació mediambiental. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Sistemes de Telecomunicació i Informàtics (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a habitatges i edificis;
  • especialista en instal·lació, integració i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació;
  • cap d'obra en instal·lacions de telecomunicacions;
  • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, verificació i control d'equips de sistemes de radi i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual;
  • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de radiodifusió;
  • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió;
  • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics;
  • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en sistemes de radioenllaços;
  • especialista en integració, instal·lació i manteniment d'equips i sistemes informàtics.
Amb aquest títol s'obté la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.