Tècnic/a superior en Patronatge i Moda

Codi: CFPS TXE0

Família professional: Tèxtil, confecció i pell

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar els patrons i la gradació de patrons ajustats al disseny dels articles i per organitzar i gestionar tècnicament els processos de producció, dins l'àrea de la confecció industrial. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix els cicles Patronatge i Processos de Confecció Industrial (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica patronista,
  • tècnic o tècnica responsable en mostrari,
  • tècnic o tècnica en confecció de prototips,
  • tècnic o tècnica en confecció industrial,
  • tècnic o tècnica en fabricació d'articles de pell i de cuir,
  • tècnic o tècnica en organització de la producció,
  • dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de patronatge i confecció amb disseny i producció assistits per ordinador (CAD / CAM) i
  • tècnic o tècnica de desenvolupament de productes de confecció (I+D+i).