Tècnic/a superior en Ortopròtesi i productes de suport

Codi: CFPS SAB0

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Tecnologia industrial aplicada a l'activitat ortoprotètica, Disseny i emmotllament anatòmic. Adaptació d'ortesis prefabricades. Elaboració i adaptació de productes ortètics a mida. Elaboració i adaptació de pròtesis externes. Adaptació de productes de suport. Biomecànica i patologia aplicada. Atenció psicosocial. Anatomofisiologia i patologia bàsiques. Projecte d'ortopròtesi i productes de suport. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball.
Dissenyar, elaborar i adaptar ortesis, pròtesis, ortopròtesis i productes de suport d'acord amb la normativa vigent (atenent la prescripció oficial corresponent i l'avaluació física i psicosocial de l'usuari), fer el seguiment d'aquests productes i organitzar i gestionar l'establiment ortoprotètic.