Tècnic/a superior en Màrqueting i Publicitat, perfil professional turístic

Codi: CFPS CMD2

Família professional: Comerç i màrqueting

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Gestió econòmica i financera de l'empresa. Polítiques de màrqueting. Màrqueting digital. Disseny i elaboració de material de comunicació. Mitjans i suports de comunicació. Relacions públiques i organització d'esdeveniments de màrqueting. Investigació comercial. Treball de camp en la investigació comercial. Llançament de productes i serveis. Atenció al client, consumidor i usuari. Anglès. Projecte de màrqueting i publicitat. Formació i orientació laboral. Formació en centres de treball.
Assistent del cap de producte. Tècnic/a de màrqueting. Tècnic/a en publicitat. Tècnic/a en relacions públiques. Organitzador/a d'esdeveniments de màrqueting i comunicació. Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat. Controlador/a de cursatge o emissió en mitjans de comunicació. Tècnic/a en estudis de mercat i opinió pública. Tècnic/a en treballs de camp. Inspector/a d'enquestadors. Agent d'enquestes i censos. Codificador/a de dades per a investigacions de mercat.