Tècnic/a superior en Gestió del Transport i Logística

Codi: CMC0

Família professional: Comerç i màrqueting

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Gestió administrativa del transport i la logística. Transport internacional de mercaderies. Gestió econòmica i financera de l’empresa. Comercialització del transport i la logística. Logística d’emmagatzematge. Logística d’aprovisionament. Gestió administrativa del comerç internacional. Organització del transport de viatgers. Organització del transport de mercaderies. Organització d’altres serveis de transport. Anglès. Segona llengua estrangera. Formació i orientació laboral. Projecte de transport i logística. Formació en centres de treball.
Cap de trànsit d’empreses de transport de viatgers per carretera. Cap d’operacions. Gerent de l’empresa de transport. Inspector/a de transport de viatgers per carretera. Cap d’estació d’autobusos. Gestor/a de transport per carretera. Comercial de serveis de transport per carretera. Gerent d’empreses de transport per carretera. Cap de circulació. Agent de transports. Agent de càrrega. Comercial de serveis de transport. Operador/a de transport porta a porta. Transitari/ària. Consignatari/ària de vaixells. Operador/a logístic/a. Cap de magatzem. Tècnic/a en logística del transport. Coordinador/a logística. Tècnic/a en logística inversa