Tècnic/a superior en Gestió de vendes i espais comercials

Codi: CMA0

Família professional: Comerç i màrqueting

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aparadorisme i disseny d’espais comercials. Gestió de productes i promocions en el punt de venda. Gestió econòmica i financera de l’empresa. Investigació comercial. Logística d’aprovisionament. Logística d’emmagatzematge. Organització d’equips de venda. Polítiques de màrqueting. Tècniques de venda i negociació. Anglès .Màrqueting digital. Atenció al client, consumidor i usuari. Formació i orientació laboral. Projecte de gestió de vendes i espais comercials. Formació en centres de treball.
Comprador/a Tècnic. Analista de investigació de mercats. Responsable de serveis al client. Gestor/a de instal·lacions d'oci. Coordinador/a de botigues. Tècnic/a en gestió de compraventa. Tècnic/a en màrqueting. Tècnic/a en treballs d'investigació comercial. Ajudant/a del cap de logística. Especialista en marxandatge. Cap de compres. Encarregat/a de magatzem. Dinamitzador/a comercial.