Tècnic/a superior en Energies Renovables

Codi: CFPS EAC0

Família professional: Energia i aigua

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Sistemes elèctrics en centrals. Subestacions elèctriques. Telecontrol i automatismes. Prevenció de riscos elèctrics. Sistemes d’energies renovables. Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Gestió del muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Gestió del muntatge de parcs eòlics. Operacions i manteniment de parcs eòlics. Projectes d’energies renovables. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball.
Tècnic/a de gestió d’operacions i manteniment en instal·lacions eòliques. Responsable de muntatge de parcs eòlics. Responsable de muntatge d’aerogeneradors. Especialista muntador/a d’aerogeneradors. Especialista en manteniment de parcs eòlics. Promotor/a d’instal·lacions solars. Projectista d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable d’explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques. Muntador/a, operador/a d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Encarregat/da del muntatge de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Encarregat/da del manteniment de subestacions elèctriques d’ instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Operador/a de substacions elèctriques d’ instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.