Tècnic/a superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica

Codi: CFPS EAA0

Família professional: Energia i aigua

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Equips i instal·lacions tèrmiques. Processos de muntatge d'instal·lacions. Representació gràfica d'instal·lacions. Eficiència energètica d'instal·lacions. Certificació energètica d'edificis. Gestió eficient de l'aigua en edificació. Configuració d'instal·lacions solars tèrmiques. Gestió del muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques. Promoció de l'ús eficient de l'energia i de l'aigua. Projecte d'eficiència energètica i energia solar tèrmica. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball.
Tècnic/a d'eficiència energètica d'edificis. Ajudant/a de processos de certificació energètica d'edificis. Tècnic/a comercial d'instal·lacions solars. Responsable de muntatge d'instal·lacions solars tèrmiques. Responsable de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques. Gestor/a energètic. Promotor/a de programes d'eficiència energètica.