Tècnic/a superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell

Codi: CFPS TXA0

Família professional: Tèxtil, confecció i pell

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dissenyar col·leccions de materials i productes tèxtils i de pell, atenent les tendències de moda, elaborant i controlant la realització de prototips i mostraris, i concretant les especificacions tècniques del producte i adaptant-ne el procés de fabricació als tipus de processos existents, per contribuir a la viabilitat del producte amb les condicions de cost, qualitat, seguretat i terminis que s’hagin establert.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de filatura;
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de gènere de punt;
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de teixits de punt amb CAD-CAM;
 • Tècnic o tècnica de desenvolupament de productes de gènere de punt (R+D+I);
 • Tècnic o tècnica en desenvolupament de producte de teixit de calada (R+D+I);
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de teixit de calada amb CAD-CAM;
 • Dissenyador o dissenyadora de teixits de calada i fils de fantasia;
 • Copista de dissenys de catifes i tapissos;
 • Copista de dissenys per a telers;
 • Tècnic o tècnica en disseny d’estampació tèxtil (R+D+I);
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica d’estampats tèxtils amb CAD-CAM;
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica d'acabats de pells amb CAD-CAM;
 • Tècnic o tècnica d'acabats, gravats i estampat de pells;
 • Tècnic o tècnica de desenvolupament de productes de pell (R+D+I);
 • Tècnic o tècnica en desenvolupament del producte (R+D+I);
 • Encarregat o encarregada d'oficina tècnica;
 • Tècnic o tècnica de control de qualitat;
 • Tècnic o tècnica d'organització;
 • Cap de secció;
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de confecció amb CAD-CAM;
 • Tècnic o tècnica en confecció industrial;
 • Tècnic o tècnica en fabricació d'articles de pell i cuir;
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de patronatge amb CAD-CAM.